Centrál Borház

CENTRÁL BORHÁZ Étterem és Panzió

Nyomtatás

central_logo_crop.png

Törzsvásárlói kedvezmény kártya

A kedvezémény kártyát csak egy személy, és kizárólag a teljes árú hétköznapi büféebéd alkalmával
(hétköznap munkanapokon 12:00 és 14:00 között)
használhatja fel. 
Csoportos étkezésre nem érvényesíthető!
Törzsvásárlói Kedvezmény kártya szabályzat
  1. Törzsvásárlói Kedvezmény kártya program

A Törzsvásárlói Kedvezmény Kártya program olyan egyéni vevőjutalmazási rendszer, amelyben, a programban részt vevők a jelen Szabályzat szerint Törzsvásárlói Kártyához juthatnak. A Törzsvásárlói Kedvezmény Kártya birtokosok a kedvezményt a Centrál Érd Kft. által üzemeltetett Centrál Borház Étterem és Panzió üzletében saját részre elfogyasztott hétköznap munkanapokon 12,00 óra és 14,00 óra között kizárólag a teljes áru Büfé ebéd alkalmával vehetik igénybe Törzsvásárlói Kedvezmény Kártyájuk bemutatása esetén.

  1. Igénybe vehető kedvezmény

A Törzsvásárlói Kedvezmény Kártyával igénybe vehető kedvezmény: minden tízedik teljes áru büfé ebéd megfizetése után (mely a Centrál Érd Kft. által üzemeltetett Centrál Borház Étterem és Panzió üzletében saját részre elfogyasztott hétköznap munkanapokon 12,00 óra és 14,00 óra között kizárólag a teljes áru Büfé ebéd alkalmával történik) a Centrál Borház Étterem és Panzió a tizenegyediket ajándékba adja. Abban az esetben amennyiben a sorszámozott előzőekben berögzített és érvényes Törzsvásárlói Kedvezmény Kártyájuk bemutatása került.

A kedvezmény mértékére vonatkozóan mindig az üzletekben kihelyezett tájékoztató illetve a “Törzsvásárlói Kedvezmény Kártya felhasználási szabályzat” című a www.centralborhaz.hu oldalon megjelentetett közleményben leírtak érvényesek. Bármilyen vitás helyzet, félreértés esetén az ott szerepeltető kedvezmény a mérvadó.

  1. A Törzsvásárlói Kedvezmény kártya igénylése

Törzsvásárlói Kedvezménykártyára természetes személy jogosult. Törzsvásárlói kártya akkor igényelhető, ha a Centrál Borház és Panzió éttermében hétköznap munkanapokon 12,00 és 14,00 óra között a teljes áru egyénileg elfogyasztott büfé ebéd ára 30 napos intervallumban eléri vagy meghaladja a 25 000 Forintot. Törzsvásárlói kártyát a cég dolgozói nem igényelhetnek.

  1. A kártya kiállítása és kézhezvétele

A vendégek a programba való felvételüket a Centrál Érd Kft. Törzsvásárlói kártya  igénylő lap (a továbbiakban: Kártyaigénylő lap) kitöltésével, aláírásával és  Centrál Borház Étterem és Panzió üzletében történő leadásával kérhetik. A Kártyaigénylő lap kitöltése és aláírása egyúttal a kártya szabályzat és feltételrendszer elfogadását jelenti. A Centrál Érd Kft. jogosult a kártyaigénylést elutasítani, amennyiben:

– a kártyaigénylő a kártyaigénylő lapot hiányosan, hibásan vagy olvashatatlanul töltötte ki, vagy
– az igénylőlapot nem írta alá, illetve korlátozottan cselekvőképes személy esetén az igénylőlapot a törvényes képviselőjével (szülő, gyám) nem íratta alá, vagy
– nem rendelkezik magyarországi értesítési címmel

A beérkezett igényléseket folyamatosan dolgozzuk fel, majd postán küldjük meg vendégeinknek az igényelt kártyát. Ez 7-14 napot vehet igénybe.

  1. A Törzsvásárlói Kedvezmény kártya érvényessége

A Törzsvásárlói kedvezmény kártya célja, amint azt neve is sugallja, hogy vendégeink büfé ebéd fogyasztása rendszeressé váljanak, és ezt a rendszerességet, azaz a hűséget cégünk folyamatosan igénybe vehető kedvezménnyel jutalmazza. A kiadott törzsvásárlói kártyák érvényessége a Törzsvásárlói Kedvezmény kártyán szerepel.

  1. Lejárt Törzsvásárlói Kedvezmény kártya újraérvényesítése

A felhasznált Törzsvásárlói Kedvezmény kártya újraérvényesítésének a feltétele az időben felhasznált Törzsvásárlói Kedvezmény kártya leadása a Cenrtrál Érd Kft részére. Amennyiben a Törzsvásárlói Kedvezmény kártya a szabályzatban foglalt megadott három hónapon belül felhasználásra illetve leadásra került abban az esetben automatikusan új Törzsvásárlói Kedvezmény kártyát biztosítunk a vendég részére. Amennyiben a Törzsvásárlói Kedvezmény kártya a szabályzatban megadott határidőn belül nem kerül felhasználásra abban az esetben a kedvezmény nem érvényesíthető. A Törzsvásárlói Kedvezmény kártya újbóli kiadásához ki kell tölteni a Törzsvásárlói Kedvezmény kártya igénylő lapot és a kiadáshoz szükséges feltételrendszernek meg kell felelni. Az elveszett vagy megsemmisült Törzsvásárlói Kedvezmény kártyán nyilvántartott fogyasztást új kártyára átvezetni nem lehet.

  1. A Törzsvásárlói Kedvezmény kártya felhasználása

A Centrál Érd Kft. által üzemeltetett Centrál Borház Étterem és Panzió éttermében történő fogyasztáskor a számla rendezésekor be kell mutatni a Törzsvásárlói Kedvezmény kártyát. Bemutatás alkalmával a Centrál Érd Kft. dolgozója a Törzsvásárlói Kedvezmény kártya kijelölt soron következő helyére logóval jelzett bélyeglenyomattal látja el. Visszamenőleg, a kártya bemutatásának elmulasztásából származó bélyeglenyomat hiányt nem áll módunkban pótolni.

  1. Általános feltételek

A Törzsvásárlói Kedvezmény kártya nem átruházható, felhasználni csak a törzsvásárlói kártya igénylőlapon feltüntetett magánszemély jogosult. A jogosultság ellenőrzése céljából kibocsátó kérheti a kártyát felhasználni kívánó vendég valamilyen személye igazolása céljára alkalmas igazolvány bemutatására. Amennyiben ennek teljesítését az vendég megtagadja, akkor a Törzsvásárlói Kedvezmény kártya által biztosított kedvezmény nem illetik meg.

Elveszett Törzsvásárlói Kedvezmény kártya kicserélésének a feltétele, hogy a kártya (nyilvántartásunk szerint) érvényes legyen, és a csere időpontjában fizetés történjék. A cserére csak a kártya eredeti igénylője jogosult.
A kártya cseréjekor a már meglévő bélyeglenyomatokat az új kártyára átvezetni nem lehet.

A törzsvásárlói kártyával kapcsolatos feltételrendszert a Centrál Érd Kft., mint kibocsátó bármikor módosíthatja, a kibocsátott kártyák érvényességét korlátozhatja, a kártyákkal igénybe vehető kedvezményt változtathatja, illetve jogában áll a teljes rendszer egyoldalú megszüntetése is. A változásokat a kibocsátó, internetes site-ján megjeleníti, de további tájékoztatási kötelezettsége nincs.

  1. A személyes adatkezelésre vonatkozó kötelezettségek

A Törzsvásárlói Kedvezmény kártya igénylőlapjának kitöltésével a vásárló hozzájárul, hogy a megadott információkat – beleértve személyes adatait is – a Centrál Érd Kft. elektronikus nyilvántartásába felvegye és feldolgozza. Az adatkezelés és feldolgozás célja a törzsvásárlói rendszer működtetése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása a fogyasztási lehetőségekről.  A Centrál Érd Kft. az adatokat  reklám és hirdetési célokra, ill. üzleti információk szolgáltatására ingyenesen felhasználja. Az adatokat a Centrál Érd Kft. bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki.
A Centrál Érd Kft. a kártyabirtokosokkal szemben az 1992. évi LXIII.Tv (Adv tv.) 3 § -nak megfelelően felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén. A törzsvásárló jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a Törzsvásárlói Kedvezmény kártya megszüntetésre kerül, és a Törzsvásárlói Kedvezmény kártya nem használható többé.

VÁRJUK SOK SZERETETTEL

Centrál Borház Étterem és Panzió

www.centralborhaz.hu - Centrál Borház Étterem és Panzió